skip to Main Content

Teambuilding alebo inými slovami budovanie tímu vyvoláva v spolupracovníkoch potrebu tímovej spolupráce, ktorá je dnes vo viacerých spoločnostiach nevyhnutnosťou k podávaniu požadovaných výkonov. Teambuilding sú rôzne pohybové a tvorivé aktivity, ktorých hlavným cieľom je utuženie a stmelovanie kolektívu, uvedomenie si dôležitosti tímovej spolupráce a potreba prispôsobenia sa kolektívnemu rozhodnutiu. Teambuilding potláča individuálne riešenie problému a je zameraný na kolektívnu spoluprácu a rozhodovanie.

Escape Plan je ideálnym miestom pre teambuildingové akcie. Hľadanie cesty von odhalí doposiaľ neprejavené stránky osobností a ukáže, ako vie váš tím spolupracovať. Princíp hry rozvíja tímového ducha vášho kolektívu, a systematicky napomáha k zlepšovaniu skupinového výkonu. Dokonalý „flow“ pocit motivuje kolegov k maximálnemu sústredeniu a produktivite, a to aj napriek stúpajúcemu adrenalínu!

Prečo si zahrať ESCAPE PLAN?
  • Tímová spolupráca zábavným spôsobom
  • Flow effekt
  • Logické myslenie
  • Cieľ niečo dosiahnuť
  • Prílev adenalínu
  • Strata pojmu o čase
  • Výzva

Kto bude lídrom a kto sa iba zvezie? Odpovede na otázky o vašom kolektíve nájdete v Escape Plan a zároveň sa skvele zabavíte. Otestujete a zlepšíte si aktívne jednanie, orientáciu v novom prostredí, analytické myslenie, nevyhnutnú spoluprácu, tvorbu stratégie a vzájomnú komunikáciu. Zároveň zistíte, v čom sú vaše silné a slabé stránky, a utužíte neformálne vzťahy mimo pracoviska.

Back To Top